header_xunta_europa_inega

 

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia na industria e sector hoteleiro
anos 2017-2018

Denominación do Proxecto Subvencionado: ILUMINACIÓN GABADI 2017-2018

Expediente: IN417Y-17A0440

Importe da axuda concedida: 7.044,02 €