EMPREGO XUVENIL INNOVADOR

A Empresa GABADI, S.L. participa no Programa de fomento da contratación de personal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e de Organismos de investigación en Galicia “PROGRAMA PRINCIPIA” – Convocatoria 2016

logoprincipia

Innovative Youth Employment

The Company GABADI, S.L. Participates in the Program to promote the recruitment of technical personnel to carry out I+D+i activities in companies and of Research Agency in Galicia “PRINCIPAL PROGRAM” – Call for proposals 2016

logoprincipia